Přejít k obsahu


Active thermography inspection of protective glass contamination on laser scanning heads

Citace:
SKÁLA, J., ŠVANTNER, M., TESAŘ, J., FRANC, A. Active thermography inspection of protective glass contamination on laser scanning heads. APPLIED OPTICS, 2016, roč. 55, č. 34, s. 60-66. ISSN: 2155-3165
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Active thermography inspection of protective glass contamination on laser scanning heads
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jiří Skála Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jiří Tesař Ph.D. , Ing. Aleš Franc Ph.D.
Abstrakt CZ: Průmyslové lasery jsou rozvíjející se technologie svařování a dalšího zpracování materiálů. Lasery jsou často používány s optickou skenovací hlavou, která poskytuje větší flexibilitu, přesnost a rychlost. Výstupní část skenovací hlavy je kryta ochranným sklem. To se může časem znečistit různými částicemi, které vznikají při laserovém zpracování. Tím se snižuje propustnost skla, což může negativně ovlivnit kvalitu laserového zpracování. Znečištění skla musí být pravidelně kontrolováno. Vizuální kontrola však nemusí být vždy efektivní. Tento článek navrhuje dvě alternativní metody inspekce ochranných skel – flash-pulse aktivní termografii a laserovou aktivní termografii. Metody jsou založeny na tepelném vybuzení ochranného skla a měření odezvy termografickou kamerou. Je popsáno experimentální uspořádání a praktické výsledky, dále jsou diskutovány výhody a nevýhody. Navržené metody se ukázaly být efektivní pro detekci znečištění ochranných skel.
Abstrakt EN: Industrial lasers are an expanding technology of welding and other material processing. Lasers are often used with optical scanning heads which provide more versatility, accuracy and speed. The output part of the scanning head is covered by a protective glass which might get contaminated by various particles from the laser processing. This decreases the transmissivity of the glass and it can affect the production quality. The contamination needs to be checked regularly but a visual inspection might not always be effective. This paper proposes two alternative methods of inspecting the protective glass – flash-pulse active thermography and laser active thermography. They are based on the thermal excitation of the glass and measuring the response with an infrared camera. The experimental setup and practical results are described and the advantages and disadvantages are discussed. The presented methods proved to be effective in detecting the contamination of the glass.
Klíčová slova

Zpět

Patička