Přejít k obsahu


Základní měření na systému WPT

Citace:
ZAVŘEL, M. Základní měření na systému WPT. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic measurement of WPT system
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Zavřel , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá vyhodnocením výsledků z měření výkonnostních a účinnostních map na laboratorním prototypu systému WPT. Jsou zde uvedeny výsledky měření, jejich porovnání s modelem a shrnuty závěry z měření. Ve zprávě jsou také shrnuty dosažené parametry WPT v jednotlivých konfiguracích při třech pracovních přenosových vzdálenostech.
Abstrakt EN: This research report deals with the evaluation of the result from the measurement of performance and efficiency maps on laboratory prototype of WPT system. There are the results of the measurement, compared the measurement with the model and summarized the conclusions from the measurement. In this report are also summarized parameters of the WPT system in various configurations with three working transmission distances.
Klíčová slova

Zpět

Patička