Přejít k obsahu


2. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence : Současnost, budoucnost a realita v ošetřovatelském výzkumu

Citace:
Horová, J., Krocová, J., Štich, L., Simbartl, P. 2. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence : Současnost, budoucnost a realita v ošetřovatelském výzkumu. Plzeň, 25.10.2016 - 25.10.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 2nd Student Conference of the Department of Nursing and Midwifery : Present, Future and Reality in nursing research
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jana Horová , PhDr. Mgr. Jitka Krocová , PhDr. Lukáš Štich , PhDr. Petr Simbartl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference jsou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference - ošetřovatelství.
Abstrakt EN: The main objective of the proposed conference is to broaden the knowledge of students in Master studies in the field of scientific research. Acquired knowledge should primarily be used as the necessary basis of their scientific-research activities and in the practical part of the thesis. The conference includes workshops (presentation) of the students themselves with practitioners and other colleagues from the Czech Republic. Expertise conference - nursing.
Klíčová slova

Zpět

Patička