Přejít k obsahu


Balkánský patriarchální model: mýtus nebo realita? /

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Balkánský patriarchální model: mýtus nebo realita? /. FHS UK, Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřil na model genderových vztahů, který je obvykle vymezován v souvislosti s balkánským prostorem. Tento model charakterizuje ideologie mužské nadřazenosti a patriarchální vztahy zdůrazňující patrilinearitu, patrilokalitu a soustřeďující majetek a moc v rukou mužů. Přinejmenším v antropologické literatuře jsou tyto instituce popisovány jako typické pro Balkánský poloostrov. Jsou mužská dominance a patriarchát typické pro Balkán? Jedná se o etnografický fakt, žitou kulturní realitu, nebo spíše součást obrazu jinakosti Balkánu? Jedná se o archaickou sociální strukuturu nebo současný způsob života? Příspěvek zhodnocuje a relativizuje model balkánského patrarchátu.
Klíčová slova

Zpět

Patička