Přejít k obsahu


Daně v soudní síni

Citace:
BÁRKOVÁ, D., HEŘMANOVÁ, A. Daně v soudní síni. In Vztah účetnictví a daní. Sborník pedagogické konfrerence. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2016. s. 52-60. ISBN: 978-80-245-2170-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Taxes in a Courtroom
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Andrea Heřmanová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá podstatou a členěním daní, popisuje strukturou daňové soustavy ČR. Zabývá se možnostmi využití daňové problematiky ve výuce účetnictví a práva. Shrnuje problémy, se kterými se lze v souvislosti s daněmi setkat. Účetnictví umožňuje lépe pochopit podstatu i poměrně složitých daní, jako je např. DPH. Součástí příspěvku je i shrnutí několika judikátů, které se otázkami daní zabývají.
Abstrakt EN: The paper deals with the nature and classification of taxes, it describes the structure of the tax system of the Czech Republic. It focuses on education in tax area for both accounting and law students. Accounting shows very well principles of taxes that may be difficult to understand otherwise, especially VAT. As a part of the paper, several cases of Czech courts dealing with taxes are summarized.
Klíčová slova

Zpět

Patička