Přejít k obsahu


Počátky aktivit firmy Fried. Krupp v Číně

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Počátky aktivit firmy Fried. Krupp v Číně. Historický obzor, 2016, roč. 27, č. 11/12, s. 252-263. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Beginning of Activities of the Company Fried. Krupp in China
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Po porážce tchajpchingského povstání se v Číně rozvinulo hnutí "sebeposilování", v jehož čele stáli vysocí dvorští hodnostáři vládnoucí dynastie Čching. Jedním z průvodních jevů tohoto hnutí se stal i dovoz zbraní z vyspělých zemí, což poskytlo vhodnou příležitost pro německou firmu specializující se na výrobu děl, firmu Fried. Krupp. Studie na základě nevydaných pramenů analyzuje první kroky firmy Krupp na čínském trhu, hodnotí význam jejího obchodního zastoupení v Číně, informuje o rivalitě, jež panovala mezi firmou a britskými a francouzskými konkurenty, a na závěr analyzuje význam vybudování moderního čínského válečného námořnictva z hlediska obchodních aktivit firmy Krupp.
Abstrakt EN: After the defeat of the Taiping Rebellion developed in China so called Self-Strenghtening Movement led by the high-ranking officials of the Qing regime, which in the past led the Imperial armies against Taipings. This meant besides other things import of modern weapons from the West. This situation brought opportunity for the famous German cannon-producing firm Fried. Krupp, which imported first cannon to China in 1871. This study analyses the first steps of firm Krupp on the Chinese market, evaluates the importance of representation of Krupp in China by the firm Peil, informs about the rivalry with British and French firms and evaluates the importance of building of the modern Chinese war navy for the imports of the firm Krupp.
Klíčová slova

Zpět

Patička