Přejít k obsahu


Cellular lattice structure produced by selective laser melting and its mechanical properties

Citace:
HANZL, P., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Cellular lattice structure produced by selective laser melting and its mechanical properties. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 748-752. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cellular lattice structure produced by selective laser melting and its mechanical properties
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Poptávka průmyslů, jako je lékařský, letecký nebo automobilový, po lehkých ale zároveň tuhých příhradových strukturách nepřímo podněcuje pokrok v tomto segmentu vědy a vývoje. To je hlavním důvodem, proč se tento článek zaměřuje na lehkou Schoenovu gyroidní strukturu, která možná nabízí hledanou kombinaci mechanických vlastností. Cílem je tedy nalézt správnou kombinaci nízké váhy masy, dostatečné tuhosti a pevnosti zmíněné struktury. Obecně jsou však tyto příhradové struktury obtížně vyrobitelné, proto byla na jejich výrobu nasazena aditivní technologie, která zde uplatňuje své přednosti před ostatními známými technologiemi výroby. V závěru článku jsou odkryty získané výsledky a mechanické vlastnosti, které jsou uvedeny v závislosti na tloušťce vzpěr gyroidů, a ty jsou porovnány s plným materiálem z téže oceli.
Abstrakt EN: The quest for light and stiff structures by industries such as the medical industry, the aerospace industry and other industries drives the progress in this technology. This is the reason why the article is focused on the light-weight Schoen Gyroid cellular structure, which might offer a combination of the desired mechanical properties. The goal is preserving the lightness of the structure while having the desired properties like the rigidity and solidity. Additive manufacturing has a high potential for producing these otherwise hard to make structures. The results of this article are the obtained mechanical properties which depend on the strut thickness of the Schoen Gyroid cellular structures. These structures were additionally compared with a sample of coherent material from the same steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička