Přejít k obsahu


Durability of the cutting tool with different thin layers when inconel 718 is machined

Citace:
SCHORNÍK, V., ZETEK, M., BAKŠA, T. Durability of the cutting tool with different thin layers when inconel 718 is machined. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 678-682. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Durability of the cutting tool with different thin layers when inconel 718 is machined
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Václav Schorník , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Tomáš Bakša
Abstrakt CZ: Inconel 718 poskytuje vysokou pevnost a odolnost proti tečení za vysokých teplot. Tyto vlastnosti jsou silně ovlivněny tepelným zpracováním. Obrábění a zejména frézování této slitiny je velmi obtížné vzhledem k vysoké tvrdosti a nízké tepelné vodivosti tohoto materiálu. Deformační zpevňování této slitiny při obrábění představuje velmi významný faktor ovlivňující opotřebení řezného nástroje a proto je produktivita obrábění při použití nástrojů ze slinutých karbidů poměrně nízká. Tento příspěvek je zaměřen na faktory, které mají největší vliv na opotřebení řezného nástroje a na kvalitu obrobené plochy. Rovněž se zabývá praktickým ověřením teoretických informací.
Abstrakt EN: The Inconel 718 alloy exhibits high strength and creep-rupture strength at the high temperatures. These properties are heavily influenced by the heat treatment. Machining, especially milling of this alloy is very difficult to cut because the high strength and hardness at the high temperature are there. The self-hardening is one of the problems, which leads to the enormous tool wear. Productivity of machining is relatively low. This paper is focused on the factors, which have the greatest effect on the cutting tool wear and the machined surface quality, when the Inconel 718 is machined. There is description of these factors and their explanations. The experiment for comparing of three different cutting tool materials is described. The experiment is also focused on the confirmation of the theoretical information.
Klíčová slova

Zpět

Patička