Přejít k obsahu


Modern trends in design and testing of milling cutters

Citace:
SCHORNÍK, V., BAKŠA, T., DAŇA, M. Modern trends in design and testing of milling cutters. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 683-687. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modern trends in design and testing of milling cutters
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Václav Schorník , Ing. Tomáš Bakša , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Konstrukce moderních řezných nástrojů musí odpovídat požadavkům na možnost jejich vyvážení. Bez dostatečného vyvážení totiž hrozí selhání řezného nástroje v řezu. Pro funkční nástroj s VBD je dále naprosto stěžejní funkční lůžko pro VBD. V případě že není zaručena správná poloha lůžka vůči ose nástroje, nelze očekávat, že bude nástroj produktivně obrábět. Z tohoto důvodu je potřeba přesně sledovat tvar a polohu lůžka. Ke sledování daných parametrů je vzhledem k jeho tvarové složitosti vhodné použít moderních technologií. Tento příspěvek je zaměřen na návrh řezného nástroje, přesněji frézy s VBD. Fréza je navržena pro obrábění žárovzdorných slitin . Ke kontrole tvaru lůžka, geometrie a pozice kanálů pro přívod technologické kapaliny je použita opticko-skenovací metoda. Po návrhu řezného nástroje se příspěvek zaměřuje na kontrolu sledovaných parametrů vyrobeného nástroje a dále na praktický test.
Abstrakt EN: Design of modern cutting tools should comply with demands on their dynamic behavior and with the possibility of balancing them. Without sufficient balancing, there is risk of a failure of the cutting tool during cut. The right shape and position between the seat and the tool axis are crucial for a productive cutting tool. This is why it is necessary to control these factors. Because of the complexity of insert seat shape, it is appropriate to use modern technologies. This article is focused on designing a cutting tool with inserts which will have high durability. The cutting tool is designed for machining heat resistant alloys. The cutting tool geometry and direction of coolant holes are controlled by the variation focus method. After designing the cutting tool, the article is focused on manufacturing the tool. The last part focuses on controlling the desired parameters and on practical tests of the designed cutting tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička