Přejít k obsahu


iMachining cutting force measurement

Citace:
HNÁTÍK, J., KUTLWAŠER, J., SKLENIČKA, J. iMachining cutting force measurement. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 955-959. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: iMachining cutting force measurement
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na měření řezné síly v průběhu obrábění. Na začátku článku je popsána motivace spolupráce mezi společností SolidCAM a Západočeskou univerzitou v Plzni. Článek dále obsahuje výsledky testů, které mají za úkol zhodnotit předpoklad vývojářů strategie iMachining, a to, že strategie iMachining dokáže zajistit rovnoměrné zatížení nástroje. Rozdíl, mezi klasickou strategií obrábění a strategií iMachining je popsán na příkladech obrábění uzavřené a otevřené kapsy. Výsledky měření řezné síly ve zmíněných případech jsou uvedeny a zhodnoceny na konci článku.
Abstrakt EN: The article focuses on the issue of cutting force measurement during machining. The beginning of the article describe the motivation of cooperation between SolidCAM and University of West Bohemia. The article then contains results o tests, which are proposed to evaluate iMachining developer's assumption that the iMachining should be able to secur constant tool load. The difference between classical machining strategy and iMachining is described on the machining o open and closed pocket. The results of cutting force measurement are presented and concluded in the end of the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička