Přejít k obsahu


Constant chip volume machining

Citace:
HNÁTÍK, J., KROFT, L., KUTLWAŠER, J. Constant chip volume machining. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 960-966. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Constant chip volume machining
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Dnešní doba klade v oblasti průmyslu vysoké požadavky na efektivitu a ekonomičnost výroby. Z tohoto důvodu jsou pro přípravu NC programů pro moderní obráběcí stroje využívány CAM systémy. Tyto systémy jsou většinou dobře připraveny pro hrubovací operace a jsou zde využity moderní strategie. Nicméně pro dosažení požadované jakosti výrobku jsou důležitější dokončovací operace. Dokončovací operace, které kombinují moderní metody obrábění společně s adaptivním výpočtem drah nástroje, však často chybí. Nepřítomnost takových operací je nejvíce patrná při obrábění komplexních ploch. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zhodnotit vliv úběru s konstantním objemem třísky na zatížení nástroje. Testy byly provedeny s ohledem na konstantní úběr materiálu. Výsledkem pak bylo, že konstantní objem třísky sice ovlivnil zatížení řezného nástroje, ale efekt nebyl nijak významný a musíme tedy pokračovat ve vývoji celé teorie a nalézt správný přístup vhodný pro dokončovací operace.
Abstrakt EN: Nowadays there are high demands on efficiency and economy in engineering production. Therefore, CAM systems ar used to prepare programs for modern productive NC machines. These systems are in most cases well prepared fo roughing operations and the modern machining strategies are applied Anyway for product quality the finishing operations are more important. The finishing operations which combine moder methods of machining with adaptive tool path generation are usually not present. Absence of such operations is mos evident when machining complex surfaces. The aim of the research was to determine the effect of a constant volume o the chip to the load of the cutting tool. The tests were performed according to the idea of constant volume removal. Th result is that the effect of the constant volume of the chip influences the cutting tool load but the effect is not so significan and we must continue and develop the theory to find the correct attitude to surface finishing operations.
Klíčová slova

Zpět

Patička