Přejít k obsahu


Tapping tool life when machining inconel 718

Citace:
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Tapping tool life when machining inconel 718. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 715-719. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tapping tool life when machining inconel 718
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou výroby závitů pomocí monolitních závitníků do materiálu Inconel 718. Tento materiál je známý svými unikátními vlastnostmi. Mezi speciální vlastnosti lze zařadit například vysoká pevnost, vysoká pevnost za zvýšené teploty, korozivzdornost, vysoká tvrdost, zpevňování a špatná tepelná vodivost. Tato práce se zabývá pouze tvorbou vnitřních závitů pomocí závitníků. Závitníky jsou vyrobeny z rychlořezné oceli pomocí práškové metalurgie. Obrovský dopad na životnost nástroje má příprava díry pro závit. Jestliže díra pro závit není připravena správně, tak se povrch díry zpevní a životnost nástroje se rapidně zkrátí. Další část je zaměřena na experiment, kde je vyhodnocena trvanlivost řezného nástroje.
Abstrakt EN: This work deals with the issue of tapping Inconel 718 alloy. This material is known for its unique properties of high strength at high temperatures, corrosion resistance, high hardness, work hardening and low thermal conductivity. This paper deals with creating internal threads by using monoliths taps. The taps are made of powder metallurgy high speed steel. Preparation of the hole for the thread has a huge impact on the cutting tool life. If the preparation is poor the inner face of the hole will be work hardened. This makes the cutting tool life far shorter. For the test, taps with different threads per chamfer were used. The second part of the paper is focused on the experiment where cutting tool life was monitored.
Klíčová slova

Zpět

Patička