Přejít k obsahu


Seniorfest

Citace:
Kroupová, L., Bejvančická, P., Horová, J., Krocová, J., Nováková, J. Seniorfest. Plzeň, ČR, 30.11.2016 - 30.11.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seniorfest
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Lenka Kroupová , PhDr. Petra Bejvančická , PhDr. Jana Horová , PhDr. Mgr. Jitka Krocová , Mgr. Jaroslava Nováková
Abstrakt CZ: V adventní čas proběhla akce v oblasti zdravotní prevence pro seniory připravená Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií v Centru zdraví ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Seniorfest si dává za cíl podporovat seniorskou populaci a nabídl přednášky zaměřené na péči o zdraví, zdravý životní styl a prevenci onemocnění. Přednášky byly zaměřené na témata - komunikace se zdravotníkem a práva pacientů, civilizační choroby, bolest a její léčba, kde odborníci reagovali i na konkrétní dotazy seniorů a poskytovali praktické informace k řešení problémů seniorů. Účastníci si vedle teoretických informací i prakticky vyzkoušeli účinnou neodkladnou resuscitaci u dítěte i dospělého na modelech, seznámili se s moderními obvazovými materiály tzv. vlhkého hojení ran a vyzkoušeli si techniky k efektivní činnosti své paměti a dalších kognitivních funkcí v prevenci Alzheimerovi choroby. V průběhu Seniorfestu studentky oboru všeobecná sestra poskytly sebeposuzovací test deprese a monitorovaly krevní tlak seniorů, čehož senioři náležitě využili. Na závěr akce byly seniorům předány certifikáty.
Abstrakt EN: Event in the area of health prevention for seniors prepared by the Department of nursing and midwifery on Faculty of Health Studies in Health Center in cooperation with the Department of Social Services of city Plzen took place in advent time. Seniorfest targets to support senior population and offered lectures focused on health care, healthy lifestyle and diseases prevention. Lectures were focused on these topics – communication with medic and patients' rights, diseases of civilization, pain and its cure, where experts reacts also on concrete questions and provide practical information’s to solve the problems of seniors. Next to the theoretical information’s, participants also tried practical effective resuscitation of a child and adult on models, got acquainted with modern bandages materials a.k.a moist wound healing and tried techniques for effective memory operations and next cognitive functions to prevent Alzheimer's disease. Students of general nurse field provide self-rating depression test and monitor blood pressure during Seniorfest, which seniors have used appropriately. At the conclusion of the event certificates were handed over to seniors.
Klíčová slova

Zpět

Patička