Přejít k obsahu


Österreichs Beziehungen mit dem Osmanischen Reich im Vormärz: Eine alternative Politik in der Orientalischen Frage

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Österreichs Beziehungen mit dem Osmanischen Reich im Vormärz: Eine alternative Politik in der Orientalischen Frage. In Orient und Okzident: Begegnungen und Wahrnehmungen aus fünf Jahrhunderten. Vídeň : Neue Welt Verlag, 2016, s. 353-374. ISBN: 978-3-9503061-9-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Austria's Relations with the Ottoman Empire in the Pre-March Period: An Alternative Policy in the Eastern Question
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Neue Welt Verlag
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha představuje Metternichovu blízkovýchodní politiku a nabízí zásadní tezi, že tato politika nabídla alternativu k daleko agresivnějšímu počínání Ruska, Francie a Velké Británie vůči Osmanské říši v období 1815-1848.
Abstrakt EN: The book introduces Metternich's Near Eastern Policy and offers the principal thesis that this policy represented an alternative to the more aggressive conducts of Great Britain, France and Russia towards the Ottoman Empire in 1815-1848.
Klíčová slova

Zpět

Patička