Přejít k obsahu


Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové

Citace:
BRČÁKOVÁ, V. Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové. Český jazyk a literatura, 2016, roč. 67, č. 1, s. 13-20. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metamorphoses of characters and deformation of humanity in the proses of Zuzana Brabcová
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Vladimíra Brčáková
Abstrakt CZ: Fikční svět Z. Brabcové obývají protagonisté, především protagonistky, vyznačující se svou jinakostí, jež se projevuje duševním chaosem a rozjitřeným vnímáním. Prožívaný existenční neklid je pravou příčinou metamorfóz zakoušených v halucinacích. Jinými slovy, tento neklid plní postavy touhou vysvobodit se ze sebe samotných i ze své nesnesitelné situace. Chaoticky roztříštěná identita protagonistů se do jisté míry promítá do formální podoby textu. Avšak prvotně vnímaný chaos je prostřednictvím motivů cyklicky se navracejících racionálně komponován v pečlivě promyšlený řád.
Abstrakt EN: The fictitious world created by Ms Zuzana Brabcová is inhabited by protagonists, primarily female ones, who are distinguished by particular idiosyncrasies manifesting themselves as their chaotic spirituality and inflamed perceptions. It is nothing else than the experienced existential unrest that gives rise to the metamorphoses perceived through hallucinations. In other words, the unease fills the characters with the desire to release themselves from their selves as well as from their unbearable situation. To some extent, the protagonists' chaotically shattered identities are projecting themselves to the formal structure of the text. However, the primordially perceived chaos is rationally composed, using cyclically recurring themes, into carefully designed and ordered patterns.
Klíčová slova

Zpět

Patička