Přejít k obsahu


K Husovu Quodlibetu

Citace:
VIKTORA, V. K Husovu Quodlibetu. In Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 34-41. ISBN: 978-80-88069-16-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On Hus’s Quodlibet
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Jde o ojedinělé dílo v celku Husovy tvorby. Jeho vznik souvisí s Husovým působením na univerzitě, s organizováním reprezentativních diskusních shromáždění učitelů i významných absolventů. Pro vystoupení měli diskutující stanovena témata, k nimž se rozvíjela debata ad hoc. Naprosto novým prvkem jsou individuální charakteristiky diskutujících s náznaky jejich psychologických charakteristik, jejichž autorem byl J. Hus, který kvodlibet řídil. Zařazují se do kontextu možných prerenesančních prvků v české literatuře.
Abstrakt EN: It is a unique work in the complex of Hus’s literary output. Its creation is related to Hus’s activity at university and to the organising of representative meetings of discussion for teachers and important alumni. After presentations, the discussing participants were given the topics which were enlarged ad hoc. The individual characteristics of discussing participants with the indication of their psychological characteristics created by Hus as a quodlibet moderator are the new phenomenon. They belong to the context of possible pre-renaissance indications in the Czech literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička