Přejít k obsahu


Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností v oblasti operací s verbálními symboly u žáků základní školy

Citace:
BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností v oblasti operací s verbálními symboly u žáků základní školy. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 3, s. 58-61. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of the LEGO building kits on the development of cognitive abilities in the area of verbal symbol operations among primary school pupils
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ing. Jan Chromý, PhD.
Autoři: Mgr. Jan Baťko , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se věnuje možnému vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj myšlení žáků základní školy. Testování žáků proběhlo za pomoci testu kognitivních schopností. Následným statistickým vyhodnocením byl zjišťován vliv v oblasti operací s verbálními symboly.
Abstrakt EN: The work deals with a possible influence of the robotic kit LEGO on the development of the primary school pupils The pupils were tested by the test of cognitive abilities. With the subsequent statistical evaluation, the influence in the sphere of operations with verbal symbols was found out.
Klíčová slova

Zpět

Patička