Přejít k obsahu


Patent v roli vynálezu nebo vynález v roli patentu?

Citace:
HÁK, J. Patent v roli vynálezu nebo vynález v roli patentu?. In Role - Sborník příspěvků z kolokvia 06/11/2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 7-15. ISBN: 978-80-01-06012-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: JUDr. Jan Hák Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá rolí inovací a jejich právní ochrany v dramatickém vývoji civilizace od společností prvobytně pospolných až po dnešní vyspělý globální svět. Inovace je vždy základem a její právní ochrana toliko formou. V dějinném vývoji však autor shledává známky tendencí, které potlačují, resp. upozaďují roli vynálezu a vynálezce a do popředí stále více vystupuje patent jako nástroj konkurenčního boje v hypertrofovaném množství.
Klíčová slova

Zpět

Patička