Přejít k obsahu


Daně a poplatky

Citace:
ANDERLOVÁ, S. Daně a poplatky. In Encyklopedie českých právních dějin II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 17-20. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Taxes and Fees
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj právní úpravy daní a poplatků.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of taxes and fees.
Klíčová slova

Zpět

Patička