Přejít k obsahu


Občanský zákoník (2012) - příprava

Citace:
HURDÍK, J. Občanský zákoník (2012) - příprava. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 600-604. ISBN: 978-80-7380-624-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil code (2012) - development
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc.
Abstrakt CZ: Jedno z hesel obsáhlé Encyklopedie českých právních dějin, věnované přípravě a základní podobě nového českého občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 b., v účinnosti od 1. 1. 2014). V první části autor shrnuje Vývoj přípravy rekodifikace českého soukromého práva; ve druhé podává Základní charakteristiku nového občanského zákoníku; ve třetí části je popsána Struktura nového občanského zákoníku.
Abstrakt EN: One of number headwords in the extensive Encyclopaedia of Czech history of law. The aims of this headwords are mainly: The development of recodification of Czech private law (first part); Basical characteristic ofnew (Czech) civil code (second part); the structure of new civil Code (third part).
Klíčová slova

Zpět

Patička