Přejít k obsahu


Semi-automatic finite element mesh generation using medical imaging data

Citace:
LUKEŠ, V., JIŘÍK, M. Semi-automatic finite element mesh generation using medical imaging data. In Computational Mechanics 2016 - EXTENDED ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 77-78. ISBN: 978-80-261-0647-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semi-automatic finite element mesh generation using medical imaging data
Rok vydání: 2016
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vladimír Lukeš Ph.D. , Ing. Miroslav Jiřík
Abstrakt CZ: Počítačové modelování orgánů konkrétního pacienta založené na metodě konečných prvků vyžaduje nástroje pro generování geometrických modelů orgánů z medicínských dat. Tento příspěvek se zabývá algoritmy pro poloautomatickou segmentaci a pro generování a vyhlazování sítí.
Abstrakt EN: The patient specific computational modelling based on the finite element method requires tools for generating geometrical models of body organs using data acquired from CT, MRI or PET scans. This contribution deals with algorithms for semi-automatic segmentation, mesh generation and smoothing.
Klíčová slova

Zpět

Patička