Přejít k obsahu


Aplikace matice ABCXYZ na zásobování výrobních linek

Citace:
VYSKOČILOVÁ, T., KLEINOVÁ, J. Aplikace matice ABCXYZ na zásobování výrobních linek. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 199-205. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Applications matrix ABCXYZ to the supply production lines
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tereza Vyskočilová , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Cílem článku je poukázat na významnost zásob a interní logistiky v průmyslovém podniku obecně upozornit na nároky na efektivní řízení toku materiálu. Článek odkazuje na obecně využívané metody analýzy zásob a popisuje nový diferencovaný způsob k analytickým nástrojům řízení zásob, který je následně použit a ověřen v praxi prostřednictvím případové studie.
Abstrakt EN: Article aims to highlight the significance of inventory and internal logistics in industrial company in general and to highlight the Effective Demands on material flow management. The article Refers to the Generally Used methods of analysis of Inventories and Describes a new method of Differentiated analytical tools for inventory management, which is used and verified in practice through case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička