Přejít k obsahu


Odstranění omezujících podmínek pro přechod od metody kanban k metodě milkrun

Citace:
BOCHINSKÝ, M., ŠIMON, M. Odstranění omezujících podmínek pro přechod od metody kanban k metodě milkrun. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 19-27. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Constrains elimination for transition from kanban to milkrun
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Bochinský , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na případovou studii v oblasti logistiky. Hlavní část článku rozebírá řešení problému vzniklého v již zavedeném systému kanban, přesněji poskytuje popis odstranění omezujících podmínek pro zavedení systému milkrun na místo kanbanu ve společnosti. Zároveň tento článek poskytuje popis plýtvání vznikajícího v podniku při zavážení linek, přičemž jsou popsány způsoby odstranění problémů, které byly vypozorovány. Závěr poskytuje metodiku pro zavedení návrhů do praxe.
Abstrakt EN: Paper aims to provide case study from logistics. Main part of paper solves problem in kanban system. Paper describes constrain elimination in transfer from kanban to milkrun system. This paper provides list of waste in company line material supply and paper also gives over actions for waste elimination. End of the paper lists step by step methodology for implementation of the proposed measures.
Klíčová slova

Zpět

Patička