Přejít k obsahu


Účetní judikatura ve světle rekodifikace soukromého práva

Citace:
Bárková, D., Heřmanová, A., Mauricová, I. Účetní judikatura ve světle rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 08.12.2016 - 08.12.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting in practice of (Czech) courts in the light of re-codification of (Czech) private law
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Andrea Heřmanová , Mgr. Ivana Mauricová
Abstrakt CZ: Závěrečné kolokvium k projektu SGS. Členky řešitelského týmu prezentovaly před přítomnými (19 studentů FPR) výsledky projektu, obsahem prezentace byly některé zpracovávané judikáty. V rámci kolokvia byl přítomným představen i rukopis chystané publikace "Účetnictví ve světle judikatury". Následná diskuse byla zaměřena na vztah účetnictví a práva a problematiku judikatury vztahující se k účetnictví. Původně plánovaný termín kolokvia - 1. 12. 2016 - musel být o týden posunut z důvodů časové dostupnosti prezentujících.
Abstrakt EN: Final colloquium of a SGS project. The members of a project team presented the results of the project in front of the audience (19 students of law faculty), some court findings were presented. As a part of colloquium, typescript of a new book "Accounting in the light of practice of (Czech) courts" was introduced. The discussion that followed was oriented to relation of accounting and law, and the problem of practice of (Czech) courts in relation to accounting.The colloquium was originally scheduled one week earlier (1 December), but had to be re-scheduled because of unavailability of some of the presenters.
Klíčová slova

Zpět

Patička