Přejít k obsahu


Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek

Citace:
NYKL, M., DOSTAL, M., ZÍMA, M. Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Web Application for Voice Records Annotation
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Nykl Ph.D. , Ing. Martin Dostal Ph.D. , Ing. Martin Zíma Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Webová aplikace umožňující anotaci zvukových nahrávek pořízených Jazykovou poradnou Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd ČR (AVČR). Přihlášený uživatel může procházet seznamem nahrávek, filtrovat ho dle zvolených kritérií a provádět anotaci konkrétní zvolené nahrávky. V rámci anotace lze k nahrávce vytvářet časové úseky, přiřazovat jim štítky a poznámky a spojovat je. Úseky jsou odlišeny barvou a uživatel si může např. přehrát pouze zvolený úsek nahrávky. K celé nahrávce lze také přiřadit poznámku a určit úroveň anotace a kvalitu nahrávky (z pohledu jazykové poradny). Software je využíván v ÚJČ AVČR.
Abstrakt EN: Web application that allows an annotation of voice recordings taken by the Language Counseling of the Institute of the Czech Language (ICL) of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR). A logged user can browses the list of records, filters the according by the selected criteria and annotates the selected record. Within the record annotation the user can create time sections in the record, assigns them labels and notes, or link them. Time sections have different colors so the user can e.g. select and play only a selected part of the record. The entire record can also contain a note, the level of the annotation and the recording quality (from the perspective of language counseling). The software is used by ICL ASCR.
Klíčová slova

Zpět

Patička