Přejít k obsahu


Znovuobjevený klatovský barokní skladatel Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka a jeho vliv na utváření hudební kultury Klatov v letech 1739-1783

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Znovuobjevený klatovský barokní skladatel Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka a jeho vliv na utváření hudební kultury Klatov v letech 1739-1783. In Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení. Klatovy : Město Klatovy, 2016, s. 31-67. ISBN: 978-80-906037-4-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rediscovered Baroque composer of Klatovy Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka and its influence on the formation of musical culture of Klatovy in the years 1739-1783
Rok vydání: 2016
Místo konání: Klatovy
Název zdroje: Město Klatovy
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner Ph.D.
Abstrakt CZ: Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka (1708–1783) vykonával funkci regenschoriho klatovského děkanského kostela v letech 1739–1783. Díky tomuto postavení měl rozhodující vliv na formování hudebního repertoáru hlavní městské svatyně a tudíž celého města po více než čtyři desetiletí, kdy se cesty evropské hudby ubíraly od baroka ke klasicismu. Nedávný objev Flaschkova Reqviem ex Dis v přeštické hudební sbírce není jen podnětem k tomuto příspěvku, ale představuje také významné doplnění informací o hudebním světě tohoto dosud jediného známého klatovského skladatele 18. století.
Abstrakt EN: Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka (1708–1783) was a chori regens of the Klatovy dean church in 1739–1783. Thanks to this status he had an upper hand on deciding about the music repertoir of the town’s main church /i. e. the whole town/ for more than four decades when the paths were leading from the Baroque to the Classical period. A recent discovery of Flaschka’s Reqviem ex Dis in the music collection of Prestice is not only a stimulus for this article, but delivers an important piece of information about this so far only known composer of the 18th century Klatovy.
Klíčová slova

Zpět

Patička