Přejít k obsahu


Interdisciplinární spolupráce a problém vzájemného dorozumění

Citace:
BENDA, L. Interdisciplinární spolupráce a problém vzájemného dorozumění. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Libor Benda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Řada aktuálních vědeckých problémů svojí povahou zasahuje současně do dvou či více různých oborů, a předpokladem jejich efektivního řešení je proto vzájemná komunikace a kolaborace mezi jejich představiteli. Jak je ale známo přinejmenším od Thomase Kuhna, odlišná vědecká společenství hledí na svět odlišným způsobem, jelikož pojmové aparáty, jež používají, jsou často nesouměřitelné, a jazyky, jimiž hovoří, jsou vzájemně nepřeložitelné. Interdisciplinární spolupráce, byť je vyžadována stále více, tak není něčím samozřejmým a neproblematickým (a bylo by velkou chybou ji za takovou pokládat), ale sama představuje specifický problém, který zasluhuje důkladnou pozornost. Záměrem příspěvku bude v tomto smyslu právě analýza možností, předpokladů a mezí úspěšného navázání mezioborové spolupráce v podmínkách ne-souměřitelnosti. Východiskem předložené analýzy bude koncept tzv. obchodních zón (trading zones), jejž zavedl Peter Galison pro účely vysvětlení úspěšné komunikace a spolupráce napříč vědeckými skupinami s nesouměřitelnými pojmovými aparáty v rámci částicové fyziky. S pomocí rozšířeného modelu obchodních zón, jehož autory jsou Harry Collins, Robert Evans a Michael Gorman, bude v příspěvku ukázáno, jak může být tento koncept aplikován i na problematiku interdisciplinární spolupráce a jak nám může napomoci osvětlit a lépe pochopit vlastní povahu takové spolupráce, předpoklady jejího úspěšného navázání, úskalí, kterými může být doprovázena, i její limity.
Klíčová slova

Zpět

Patička