Přejít k obsahu


Využití robotické stavebnice ve výuce na ZŠ

Citace:
BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na ZŠ. In Information and Communication Technology in Education 2016. Ostrava: University of Ostrava, 2016. s. 3-16. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Use of Robotic Kit in the Education at the Primary School
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Jan Baťko
Abstrakt CZ: Robotická stavebnice je jedním z moderních prostředků, který udává nové možnosti ve výuce technicky orientovaných předmětů. Využívá se pro rozvoj žáků v různých oblastech napříč všemi stupni vzdělávání. Příspěvek představuje nově vznikající výzkum, jehož cílem je vývoj nové metodiky výuky, která umožní začlenění robotické stavebnice do výuky na základní škole s přihlédnutím k požadavkům českého vzdělávání a požadavkům a zkušenostem samotných učitelů. Východiska budeme nalézat také v dostupných metodických materiálech na českém i zahraničním trhu.
Abstrakt EN: Robotic kit is one of the most modern means which gives new possibilities in the education of technically oriented subjects. It is used for the development of students in different fields across all the levels of education. This article presents a new research which aim is the development of a new methodology which enables the integration of robotic kit to the education at the primary school according to the requirements of the Czech education as well as the requirements and experiences of teachers themselves. The starting points will be found also in available methodical materials in the Czech and foreign market.
Klíčová slova

Zpět

Patička