Přejít k obsahu


Comparison of selected fatigue characteristics of P92 steel and 15CH2NMFA steel

Citace:
VOLÁK, J., BUNDA, Z. Comparison of selected fatigue characteristics of P92 steel and 15CH2NMFA steel. In METAL 2016. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2016. s. 885-890. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of selected fatigue characteristics of P92 steel and 15CH2NMFA steel
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Autoři: Ing. Josef Volák Ph.D. , Ing. Zbyněk Bunda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje využití malých vzorků pro únavové zkoušky. Hlavní výhodou malých vzorků je jejich použití v případě nedostatečného množství materiálu. Například u elektrárenských komponent. Výsledky testů malých vzorků se poté korelují s výsledky standardních únavových těles. Malé vzorky lze vyrobit obráběním, popř. vodním paprskem. Koncentrace napětí u malých vzorků se stanovuje pomocí MKP.
Abstrakt EN: The paper deals with use of small samples for fatigue tests. The main advantage of the small fatigue samples is in use in cases, where sufficient amount of material is not available. For example at power plant parts. Results of small sample tests are afterwards correlated with the results of standard fatigue test specimens. Further different ways of sample manufacturing are compared. The small samples are produced either by machining, or cutting with waterjet. The stress concentration of the small fatigue sample is detected using finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička