Přejít k obsahu


Pomocné mezinárodní jazyky

Citace:
FRÁNOVÁ, R., HANZELÍNOVÁ, L. Pomocné mezinárodní jazyky. Kuděj, 2016, roč. 17, č. 1-2, s. 156-177. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: International auxiliary language
Rok vydání: 2016
Autoři: Bc. Radka Fránová , PhDr. Lada Hanzelínová Ph.D.
Abstrakt CZ: Objasnění historických souvislostí a vymezení pomocných mezinárodních jazyků mezi jazyky plánovanými, dokonalými, filozofickými, umělými, apriorními, vytvořenými, světovými, univerzálními či kontaktovými – to jsou hlavní cíle této studie. Jak předložený text dokládá, pomocné mezinárodní jazyky nejsou pouze jazyky umělé, přestože jsou pro vznik historicky nejdůležitějším zdrojem; jsou podmnožinou jak jazyků umělých, tak i přirozených. Jejich význam dokládá i vznik samostatné disciplíny, interlingvistiky.
Abstrakt EN: The main goal of this study is to explain the historical context of origins and the place of international auxiliary languages among planned, perfect, philosophical, artificial, a priori, created, world, universal, and vehicular (contact) languages. Our contribution shows that although historically, artificial languages have been the most important source of auxiliary international languages, not all international auxiliary languages are artificial. They are a sub-group of both artificial and natural languages and their importance is attested by the existence of a separate scientific discipline, interlinguistics.
Klíčová slova

Zpět

Patička