Přejít k obsahu


HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC – THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC – THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES. International Journal of Business & Management, 2016, roč. 4, č. 4, s. 1-13. ISSN: 2336-2197
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC – THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Systémy zdravotní péče neustále procházejí dlouhým a komplikovaným vývojem. Pro účely tohoto článku byly zvoleny dvě země se stejným historickým pozadím v souvislosti s financováním zdravotní péče a s následujícími ukazateli výkonnosti zdravotní péče: počet lékařů, počet nemocničních lůžek, naděje dožití, prenatální úmrtnosti, veřejné výdaje na zdravotní péči , soukromé výdaje na zdravotní péči, a celkové výdaje na zdravotní péči. Článek si klade za cíl definovat "systém zdravotní péče" a charakterizovat hlavní specifika Bismarckova modelu zdravotního pojištění; analyzovat a porovnat vybrané ukazatele výkonnosti systémů zdravotní péče v Rakousku a České republice, a porovnat výsledky analýzy.
Abstrakt EN: Healthcare systems across countries are constantly undergoing long and complicated developments. Across all European countries, health care is funded by using public and private sources. For this paper, two counties were chosen with the same historical background in the context of health care funding with the following indicators of health care performance: number of physicians, number of hospital beds, life expectancy, prenatal mortality, public expenditures to the health care, private expenditures to the health care, and total expenditures to the health care. The aims of the paper are to define “healthcare system” and to characterize the main specifics of the Bismarck model of healthcare insurance; to analyze and compare the selected indicators of performance of the healthcare systems in Austria and the Czech Republic, and to compare the results of the analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička