Přejít k obsahu


Algoritmy řízení a regulace zařízení pro kompenzaci zemních poruch - řešení připojené k fázovým vodičům

Citace:
BLAHNÍK, V. Algoritmy řízení a regulace zařízení pro kompenzaci zemních poruch - řešení připojené k fázovým vodičům. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control circuits connection of device for earth faults compensation - solution for device connected to phase conductors
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje vývoj a testování algoritmů řízení a regulace zařízení pro kompenzaci zemních poruch pro řešení připojené k fázovým vodičům. Na vytvořeném modelu jsou testovány základní typy regulace a nově navržené způsoby regulace. Na základě výsledků testů jsou varianty řízení porovnány a vyhodnoceny. Používá se harmonická analýza proudu, která přesně dokumentuje kvalitu generovaného proudu. Vybraná varianta řízení je detailně otestována a popsána.
Abstrakt EN: This research report describes the development and testing of control algorithms for earth faults compensation device solutions connected to the phase conductors. The created model is used for tests of basic types of control and the advantaged control methods. The tests results are used for compare and evaluate control algorithms. The harmonic analysis is use for documenting the quality of the current. The selected variant of control is described and tested in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička