Přejít k obsahu


K filosofii náboženství

Citace:
FUNDA, O. K filosofii náboženství. Filosofický časopis, 2016, roč. 64, č. 5, s. 783-796. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On philosophy of religion
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Esej pojednává o Fundově specifickém uchopení filosofie náboženství. Vymezuje filosofii náboženství vůči religionistice a teologii. V jeho pojetí si filosofie náboženství uchovává vůči náboženství odstup, nesdílí jeho obsahy, nýbrž náboženství činí předmětem své kritické filosofické reflexe. Klade si otázky: Proč je člověk náboženský? Proč člověk tvoří náboženství? Jaké pojetí světa / života / člověka náboženství artikuluje?
Abstrakt EN: The essay discusses the specific Funda's approach to the philosophy of religion. He defines philosophy of religion towards religionistics and theology. In his conception, the philosophy of religion keeps distance to religion, does not share its contents and takes religion as the subject of his critical philosophical examination. He asks questions: Why is a man is religious? Why does a man create a religion? What are the religious conceptions of the world / life / human?
Klíčová slova

Zpět

Patička