Přejít k obsahu


Need for support structures depending on overhang size

Citace:
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. Need for support structures depending on overhang size. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. December, s. 1597-1601. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Need for support structures depending on overhang size
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na problematiku 3D tisku. V současné době existuje poměrně velké množství metod, které lze zahrnout do oblasti 3D tisku. Tento článek se omezuje pouze na 3D tisk kovových součástí metodou DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Metoda pracuje s kovovým práškem, který je postupně nanášen vrstvu po vrstvě, přičemž laserový paprsek v každé vrstvě speče daný řez součástí. Tímto postupným skládáním jednotlivých řezů vzniká tištěná součást. Materiálem použitým pro experiment byla zvolena vysokopevnostní ocel 1.2709 s obchodním označením MS1. Tato ocel dosahuje vynikajících mechanických vlastností již po vytištění a dokonce se mechanické vlastnosti dají zlepšit tepelným zpracováním. Výrobním zařízením byla tiskárna od firmy EOS M290. Procesní parametry byly použity přednastavené výrobcem. Cílem experimentální části práce bylo zjištění velikosti převislého konce, u kterého nedochází k degradaci geometrie převisu. K měření byl použit optický mikroskop Blickle Multichceck PC500. V neposlední řadě byl zkoumán i vliv napolohování převislého konce vzhledem k nanášecímu pravítku.
Abstrakt EN: This paper is focused on 3D printing of metal parts and the limitations of this method. There are numerous methods currently used for 3D printing, for example, DMLS, SLS, CLADDING, etc. This paper is limited to 3D printing using DMLS (Direct Metal Laser Sintering). The method works with metal powder, which is applied to a building platform in thin layers. The shape of a part is sintered using a laser beam in each layer. The part is built layer by layer. The material used for the experiment was maraging steel 1.2709. Laser sintering was undertaken using the EOSINT M 290. We used the process parameters recommended for this powder by the equipment manufacturer. The measurements were carried out on a Blickle Multicheck PC500 microscope. The goal of the experiment was to find the size of the overhang which does not show signs of degradation of the geometry of the overhang.
Klíčová slova

Zpět

Patička