Přejít k obsahu


Možnosti softwarové podpory pro evidenci výrobních dat

Citace:
HORALÍK, P., ŠIMON, M. Možnosti softwarové podpory pro evidenci výrobních dat. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 60-68. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of the software support for the data evidence system
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Horalík , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzhledem k trendu neustálého zvyšování efektivity výrobního procesu je nutné efektivitu procesu určitým způsobem měřit a vyhodnocovat. K tomu je zapotřebí mít přesné a reálné informace o výrobním procesu. O samotném sběru výrobních dat a následného reportování pojednává tento článek. Je zde popsána metodika sběru dat včetně jejich kategorizace do jednotlivých výrobních oblastí. Na základě této kategorizace jsou navrženy vstupní karty sloužící k zápisu výrobních dat společně s jejich elektronickou podporou. V souvislosti se vstupními kartami je dále navrženo reportování evidovaných dat.
Abstrakt EN: Regarding to the current trend of the continual boosting effectivity of the manufacturing process is necessary to measure and to evaluate the effectivity of these processes. It is important to have the real information about the manufacturing process to do it. This article deals with the collection and reporting of the manufacturing data. The methodology of the data collection and its categorization into individual manufacturing areas is described in this article. On the basic of these categorizations the input cards are designed and used to record the manufacturing data together with its electric support. In the connection with the input cards the reporting of the collected data is designed.
Klíčová slova

Zpět

Patička