Přejít k obsahu


Technologie návrhu pracoviště pro zlepšení bezpečnosti a eliminaci negativních vlivů na zdraví

Citace:
KÁBA, M., ŠIMON, M. Technologie návrhu pracoviště pro zlepšení bezpečnosti a eliminaci negativních vlivů na zdraví. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design technology department to improve security and eliminate the negative effects on health
Rok vydání: 2016
Název zdroje: TUP Bohemia s.r.o.
Autoři: Ing. Martin Kába , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o technologii návrhu pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů působících na zdraví zaměstnanců. Technologie je založena na odborných analýzách respektujících antropometrii člověka a využívající moderní nástroje racionalizačních technik a štíhlého podniku. Jednou ze základních funkcí technologie je identifikace základních ovlivňujících faktorů a určení jejich vlivu na potenciální vznik nemoci z povolání.
Abstrakt EN: This technology focus on the design of workplaces in order to improve safety and eliminate negative influences on the health of employees. The technology is based on expert analyzes respecting human anthropometry and utilising modern tools of rationalization techniques and lean enterprise. One of the basic functions of the technology is to identify the fundamental influencing factors and determining their impact on the potential emergence of occupational diseases.
Klíčová slova

Zpět

Patička