Přejít k obsahu


An Ancient Chinese Model of a Flat Earth and a Flat Heaven

Citace:
COUPRIE, D.L. An Ancient Chinese Model of a Flat Earth and a Flat Heaven. In Tsinghua Studies in Western Philosophy. Peking: 2015. s. 427-483. ISBN: 978-7-5161-7418-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Ancient Chinese Model of a Flat Earth and a Flat Heaven
Rok vydání: 2015
Místo konání: Peking
Autoři: Dirk L. Couprie
Abstrakt CZ: Koncepce nebe jako plochy paralelní k ploché Zemi je hlavním, jakkoli implicitním, předpokladem v Zhou Bi Suan Jing. Model univerza je nazýván gai tian. Zásadně se přitom odlišuje od jiného čínského modelu hun tian, který předkládá obraz ploché Země a hemisférické nebeské klenby. Tato studie ve své první části nabízí úvodní výklad gai tian, zatímco ve druhé části přináší více detailů a výpočtů.
Abstrakt EN: The conception of the heaven as a plane parallel to that of flat earth is the main, though implicit, presupposition in the Zhou Bi Suan Jing. The model of the cosmos is called gai tian. It differs fundamentally from another Chinese model hun tian which presents a picture of a flat earth with a hemispherical celestial vault. This essay provides an introductory representation of gai tian in the first part and offers more details and calculation in the second one.
Klíčová slova

Zpět

Patička