Přejít k obsahu


Jeroným Pražský - meteor i stálice

Citace:
VIKTORA, V. Jeroným Pražský - meteor i stálice. Český jazyk a literatura, 2016, roč. 66, č. 5, s. 209-214. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jerome of Prague: A Shooting Star as Well as a Fixed Star
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Humanista Poggio Bracciolini v dopise adresovanému Leonardu Brunimu zaznamenal nejdůležitější okamžiky Jeronýmova soudního procesu v Kostnici i jeho upálení. Nejplastičtěji tak charakterizoval Jeronýmovu osobnost. Jeroným získal magisterský titul na čtyřech evropských univerzitách (Paříž, Kolín nad Rýnem, Heidelberg, Praha), vedl disputace v Uhrách, Polsku i na Litvě, nekompromisně hájil učení Johna Wyclifa, polemicky vystupoval proti stoupencům nominalismu. V Kostnici, kde vystoupil na Husovu podporu, skončila jeho životní dráha.
Abstrakt EN: In his letter addressed to Leonardo Bruni, humanist Poggio Bracciolini noted the most important moments concerning Jerome's judicial proceeding in Konstanz as well as his death at the stake. In this way, he characterised Jerome's personality most aptly. Jerome obtained his master's degree at four European universities (Paris, Cologne, Heidelberg and Prague), led disputations in Hungary, Poland and Lithuania, uncompromisingly defended John Wycliffe's thoughts and spoke out polemically against adherents of nominalism. In Konstanz, where he spoke out in favour of Hus, his life's pilgrimage finished.
Klíčová slova

Zpět

Patička