Přejít k obsahu


Model vlivu inovace výrobku na montážní činnosti

Citace:
POLÁŠEK, P., ŠIMON, M. Model vlivu inovace výrobku na montážní činnosti. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 160-167. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The model of product innovation impact on the assembly activities
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Patrik Polášek , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzhledem k trendu neustálého zvyšování efektivity výrobního procesu je nutné efektivitu procesu určitým způsobem měřit a vyhodnocovat. K tomu je zapotřebí mít přesné a reálné informace o výrobním procesu. O samotném sběru výrobních dat a následného reportování pojednává tento článek. Je zde popsána metodika sběru dat včetně jejich kategorizace do jednotlivých výrobních oblastí. Na základě této kategorizace jsou navrženy vstupní karty sloužící k zápisu výrobních dat společně s jejich elektronickou podporou. V souvislosti se vstupními kartami je dále navrženo reportování evidovaných dat.
Abstrakt EN: The topic of the article is the issue of product innovation impact on the production technological process and the spatial arrangement of the workplace. Real products are in the article distributed by innovation ranks and subsequently is studied the impact of product innovation on the production technological process. Subsequently is studied the link between technological process change due to product innovation and change of the workplace layout.
Klíčová slova

Zpět

Patička