Přejít k obsahu


Aplikace IAS/IFRS

Citace:
HINKE, J. Aplikace IAS/IFRS. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, 169 s. ISBN: 978-80-261-0662-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aplication of IAS/IFRS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsah publikace se věnuje problematice vykazování účetních dat dle IAS/IFRS a je rozčleněn na deset kapitol. Z důvodu velkého rozsahu problémových aspektů jednotlivých účetních systémů byl proveden výběr těch, které demonstrují odlišný způsob účetního myšlení a umožní své zobrazení dle mezinárodně uznávaných doporučení. Každá kapitola proto obsahuje rozbor vybrané účetní položky, několika účetních položek podobného charakteru či jiné ucelené účetní problematiky. Základem kapitoly je textová část, která má napomoci studentům pochopit princip a smysl daného řešení. Dále jsou uváděny příklady demonstrující předešlé aspekty.
Abstrakt EN: The contents the publication is dedicated to reporting financial data in accordance with IAS / IFRS and is divided into ten chapters. Due to the scale of problematic aspects of the various accounting systems were selected those that demonstrate a different way of thinking and reporting enable its display according to internationally recognized recommendations. Each chapter includes an analysis of why the selected accounting entries, several accounting items of a similar nature or other comprehensive accounting issues. The basis of this chapter is part of the text, which should help students to understand the nature and meaning of the solution. Listed are also examples showing the previous aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička