Přejít k obsahu


Inter Arma Non Silent Musae: Shakespeare as a Symbol of the Czech pro-Allied Attitude during the Great War

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Inter Arma Non Silent Musae: Shakespeare as a Symbol of the Czech pro-Allied Attitude during the Great War. Brno Studies in English, 2015, roč. 41, č. 2, s. 73-89. ISSN: 0524-6881
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inter Arma Non Silent Musae: Shakespeare as a Symbol of the Czech pro-Allied Attitude during the Great War
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je vysledovat recepci zvolených shakespearovských nastudování v divadelních recenzích zveřejněných v dobových periodicích z hlediska kritické odezvy zakotvené v širším společenském a politickém kontextu Shakespearova festivalu, který se uskutečnil na Národním divadle v Praze v roce 1916 k oslavě třístého výročí Shakespearovy smrti. Nahlíženo prizmatem první světové války, nešlo pouze o významný divadelní počin, nýbrž především o prezentaci českého národního uvědomění a identity. Festival nadto usiloval o posílení autonomie českých divadel a demonstraci prospojeneckých sympatií Čechů. Identifikaci a interpretaci klíčových prvků vytvářejících kostru zvolených shakespearovských představení napomáhají dobové recenze ukotvené v metodologickém rámci kostnické školy recepční estetiky.
Abstrakt EN: This article attempts to trace the reception of selected Shakespearean performances in theatre reviews published in period newspapers in terms of critical response embedded in a broader social and political context of the Shakespeare festival held at the National Theatre in Prague in 1916. The Festival was arranged to celebrate the tercentenary of Shakespeare’s death. As seen against the backdrop of the Great War, it was understood not only as a great theatrical achievement, but most importantly as a presentation of the Czech national self-awareness and identity. It furthermore attempted to strengthen the autonomy of the Czech theatres and demonstrated the Czech pro-Allied sympathies. Using period theatre reviews anchored in the historical background and framed within the theoretical context of reception aesthetics, this article aims to reveal and interpret some of the elements underpinning selected Shakespearean performances.
Klíčová slova

Zpět

Patička