Přejít k obsahu


Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím. Daně a finance. Supplementum, 2016, roč. 24, č. Supplementum, s. 58-63. ISSN: 1801-6006
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Relevance of Financial Law to Other Law Branches
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá vztahem finančního práva k jiným právním odvětvím a oborům, kde se zaměřuje na vztah ke zdravotnickému právu a veřejnému zdravotnictví. Analyzuje jednotlivé možnosti financování a nastiňuje možnosti a význam finančního práva v těchto odvětvích.
Abstrakt EN: The article deals with the relationship of the financial law to other legal sectors and branches, where it focuses on the relationship with the health law and public health. Article analyzes the individual financing options and outlines the options and the importance of financial law in these branches.
Klíčová slova

Zpět

Patička