Přejít k obsahu


Madijó? Madi ágerikum. Hodnotová vázanost vícejazyčnosti v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Madijó? Madi ágerikum. Hodnotová vázanost vícejazyčnosti v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vícejazyčností v románu anglicky píšící indické autorky Arundhatí Royové Bůh maličkostí (The God of Small Things, 1997). Jazyk se zde stává komunikačním pojítkem postav z odlišných kast, které oprošťuje od tradičních společenských a geografických stereotypů. Jednotící faktor přirozeně představuje angličtina, vnímaná nejen jako „(post)koloniální“ jazyk, ale rovněž jako jeden ze dvou úředních jazyků a jazyk mezinárodní. Anglický narativ prokládá Royová malajalámštinou, respektive malajalámskými slovy, frázemi či celými větami, které místy opatřuje překladem a místy naopak ponechává odhalení jejich významu na recipientovi. Angličtina a malajalámština se v románu prolínají a indikují hybridizaci jazykovou i kulturní. Autorka však neusiluje o pouhé vykreslení místního koloritu (local colour), nýbrž spíše o objasnění specifičnosti či výjimečnosti jazyka a jeho užití na území státu Kérala, kde oba zmiňované jazyky nabývají obdobné důležitosti. Netřeba připomínat, že vícejazyčnost v románu plní rovněž funkci charakterizační, atmosférotvornou, hodnotovou a kulturní.
Klíčová slova

Zpět

Patička