Přejít k obsahu


Reverse charge - je to ještě DPH?

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Reverse charge - je to ještě DPH?. In Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn.. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, s. 110-119. ISBN: 978-80-87382-79-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reverse charge - is it still VAT?
Rok vydání: 2016
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá mechanismem přenesení daňové povinnosti, klady a zápory jeho širšího či všeobecného použití. Zároveň je kladena otázka, zda při všeobecném použití přenesení daňové povinnosti nedojde k popření samotné podstaty DPH.
Abstrakt EN: The chapter deals with the mechanism of reverse charge, it evaluates pros and cons of wider or universal use of reverse charge. At the same time, it poses a question if the whole principle of VAT will not be denied if reverse charge is universally used..
Klíčová slova

Zpět

Patička