Přejít k obsahu


Listen to many, speak to a few: Eduard Vojan's Hamlet on the first Czech stage

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Listen to many, speak to a few: Eduard Vojan's Hamlet on the first Czech stage. Anglica. An International Journal of English Studies, 2016, roč. 25, č. 3, s. 107-117. ISSN: 0860-5734
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Listen to many, speak to a few: Eduard Vojan's Hamlet on the first Czech stage
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: V českých divadlech Hamlet byl a je jednou z nejčastěji uváděných Shakespearových her, a to nejen v 19. století, ale rovněž ve 20. a 21. století. V letech 1905–1920 představoval základní pilíř Kvapilova režijního a Vojanova hereckého repertoáru. Studie se v tomto ohledu zaměřuje na čtyři nastudování Hamleta na Národním divadle v Praze v letech 1905, 1915, 1916 a 1920 pod Kvapilovým režijním vedením, s Eduardem Vojanem v titulní úloze. Analýza kritické recepce představení se opírá o dobové recenze a kritické komentáře. Usiluje o vysledování vlivu Kvapilovy dramaturgicko-režijní koncepce a Vojanova hereckého umění na finální realizaci zvolených inscenací, zasazených do odlišného dobového kontextu. Eduard Vojan (1853–1920) byl jedním z nejvýznamnějších českých herců a představitelů Shakespearových protagonistů, známým pro svůj hluboký, téměř proteovský vhled do nitra ztvárňovaných postav. Vojanova interpretace Hamleta v roce 1905 stále náleží k nejlepším českým výkonům v této roli. Vojanovi se podařilo odhalit a adekvátně interpretovat Hamletův složitý charakter. Ve Vojanově podání byl dánský princ osamělým, sarkastickým a nekonformním jedincem oponujícím malosti světa.
Abstrakt EN: Hamlet was and is frequently performed on the Czech stage, not only during the nineteenth century but also throughout the twentieth and twenty-first centuries. From 1905 until the end of his career at the National Theatre in Prague, Hamlet was also the mainstay of Jaroslav Kvapil's repertoire. The aim of this paper is to concentrate on four productions of Hamlet at the National theatre in Prague in 1905, 1915, 1916, and 1920. In order to illustrate the critical reception of these four productions, the paper draws upon a range of period theatre reviews and critical commentaries. It attempts to show how directorial and acting choices have shaped the play in performance, by focusing in particular on Eduard Vojan's renditions of Hamlet, set in different national contexts. Vojan (1853–1920) was one of the greatest Czech actors and performers of Shakespearean protagonists, famous for his deep, almost Protean insight into his characters. His portrayal of Hamlet (1905) still represents one of the best Shakespearean renditions on the Czech stage. Vojan discovered and skilfully interpreted Hamlet's complicated character. His Danish prince was a lonely, sarcastic, and nonconforming individual opposing the world's pettiness.
Klíčová slova

Zpět

Patička