Přejít k obsahu


Vymezení účetního/bilančního práva

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Vymezení účetního/bilančního práva. Daně a finance, 2016, roč. 24, č. supplementum, s. 93-99. ISSN: 1801-6006
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The definition of accounting law
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vztahem účetnictví a práva, vymezuje oblasti veřejného i soukromého práva, které souvisejí s účetnictvím. Kromě právní úpravy účetnictví samotného jde o právní úpravu profesí, které se zabývají účetnictvím a jeho ověřováním, je třeba zohlednit i vazby na právo finanční, trestní, právo sociálního zabezpečení, právo občanské, obchodní a pracovní. Na základě tohoto vymezení se autorka pokouší definovat podobor účetního/bilančního práva a uvádí příklad výuky předmětu, který je na tomto pojetí založen.
Abstrakt EN: The paper deals with the relations of accounting and law, it determines area of both private and public law that relate to accounting. These are legal acts regulating accounting itself, legislation regulating professions connected with accounting, financial reporting and its audit; there are links of accounting to financial law, penal law, law of social security, civil law, commercial law, labour law. Based on that survey, the author tries to define the sub-discipline of accounting/balance law, and gives an example of a course that is already taught and is based on this approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička