Přejít k obsahu


Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu

Citace:
BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. In Information and Communication Technology in Education 2016. Ostrava: University of Ostrava, 2016. s. 73-82. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Learning strategies with tablet in natural history
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: Výuka podporovaná moderními technologiemi je v současné době velmi diskutovaným tématem. Zejména v posledních letech se o své místo ve výuce často hlásí mobilní zařízení, především tablety. Předkládaný článek se zabývá využitím tabletů ve výuce přírodopisu. Práce popisuje právě probíhající výzkum, který je podkladem pro tvorbu disertační práce. V úvodu jsou představeny cíle výzkumu, následuje návrh průběhu. Další kapitola se věnuje popisu použitých výzkumných metod. Zveřejněny jsou také dosavadní výsledky práce, zejména tedy proběhlého dotazníkového šetření, které zjišťovalo názory učitelů na využití tabletů ve výuce.
Abstrakt EN: The teaching which is supported by modern technologies is very discussed topic these days. Particularly in recent years mobile devices and especially tablets want to have their place in classrooms. Presented article deals with usage of tablets in biology teaching. The study describes research in progress which is basic for creation of thesis. In the introduction there are presented goals of research, the proposal of progress follows. The next chapter focuses on description of research methods. Current results of the paper are published as well, especially results of questionnaire which took place in order to find out teacher’s opinions on using tablets in lessons.
Klíčová slova

Zpět

Patička