Přejít k obsahu


Zákon o místním referendu. Komentář

Citace:
KOPECKÝ, M. Zákon o místním referendu. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 248 s. ISBN: 978-80-7552-280-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Local referendum act. Commentary.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Kniha komentuje platnou právní úpravu místního referenda v ČR, provádí teoretický rozbor tohoto institutu. Za pomoci vlastního rozboru, judikatury a dalších pramenů ukazuje na sporná místa dosavadní úpravy a na možná východiska z nich.
Abstrakt EN: The book comments valid legal regulation of a local referendum in the Czech Republic and conducts a theoretical analysis of this institute. With the aid of self-analysis, case law and other sources the book points to questionable spots existing in the regulation and offers their possible solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička