Přejít k obsahu


Technická výchova a inkluze

Citace:
MACH, P. Technická výchova a inkluze. Technika a vzdelávanie, 2016, roč. 5, č. 2, s. 15-17. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical Education and Inclusion
Rok vydání: 2016
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou inkluze v základním vzdělávání. Proces zavádění inkluze do vzdělávacího systému v České republice od školního roku 2016 je spojen s řadou ne zcela vyjasněných otázek. Příspěvek se věnuje pojmu inkluze a jeho vztahu k procesu integrace. Důležité je také zamyšlení nad procesem vytváření podmínek pro inkluzi. Článek naznačuje dopady inkluze na technické a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a připravenost škol na tuto transformaci. V této souvislosti byl proveden výzkum stavu vybavení škol v plzeňském regionu pro výuku technické výchovy (oblast Člověk a svět práce v RVP).
Abstrakt EN: The contribution deals with the issue of inclusion within the frame of Primary Education. The process of introducing inclusion into the Czech Republic education system starting from 2016 school year is associated with a number of questions that have not been answered clearly so far. The contribution discusses the concept of inclusion as well as its relation to the integration process. It also ponders the process of creating conditions suitable for inclusion. The article suggests the impact of inclusion on technical and natural science education at primary schools and the readiness of schools for this transformation. In this context, special research aimed at Pilsen Region schools' equipment for teaching technical education (part of School Educational Program "Man and the World of Work") has been run.
Klíčová slova

Zpět

Patička