Přejít k obsahu


Vánoční ozdoby ve výuce na 1. stupni ZŠ

Citace:
SIMBARTL, P., TANKOVÁ, H. Vánoční ozdoby ve výuce na 1. stupni ZŠ. Technika a vzdelávanie, 2016, roč. 5, č. 2, s. 45-47. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Primary school christmas art & craft
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Petr Simbartl Ph.D. , Helena Tanková
Abstrakt CZ: Tradice zdobení vánočního stromku je velmi dlouhá. V počátcích bylo zdobení jednoduché. Hlavním materiálem je sklo, které je dnes často nahrazováno plastem. Nechybí však materiál jako sláma, papír, dřevo a keramika. Na prvním stupni základní školy tak mohou vyrábět vlastní vánoční ozdoby z rozmanité škály materiálů a zlepšovat si tak jemnou motoriku, neboť nejsou tyto ozdoby značně velké. Při výrobě ozdob lze zlepšovat techniku práce s materiálem a výrobou ozdob, ale je možné rozvíjet i tvořivost dětí. Jako nejčastější a nejdostupnější materiál zůstává papír či přírodní materiály. V zadání tak určujeme, kterou část budeme rozvíjet a nezůstáváme pouze u použití šablon. O výrobě vlastních ozdob svědčí čtenost nebo například sledovanost video-návodů na Youtube.com V článku tak zmiňujeme použité techniky pro rozvoj dovedností či kreativity. Součástí článku je samozřejmě ukázka z praxe.
Abstrakt EN: The tradition of decorating the Christmas tree is very long. The decorating was simple in the beginnings. The main material is glass which is often replaced by plastic materials nowadays. Also materials like straw, paper, wood, and ceramics are not missing. Pupils can create on lower grades of primary school their own Christmas decorations made of various materials and improve their fine motor skills. It is possible to improve the technique of the work with a material and of creating decorations during the creation but it is also possible to develop the creativity of children. For the most available material stays paper or natural materials. Determine in the task which part is going to be developed so you don´t use only templates. Readership or for example viewership of video-tutorials on Youtube.com testifies about making your own decorations. We mention in the article used techniques for development of skills or creativity. A demonstration of practice is, of course, a part of this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička